De Stichting Verhalende Journalistiek zoekt een
BESTUURSLID/PENNINGMEESTER

Gemiddeld 4 uur per maand, vanaf juni 2019

Over de Stichting Verhalende Journalistiek
De Stichting Verhalende Journalistiek zet zich in voor meer en betere verhalende producties in de Nederlandstalige media, door de vertelvaardigheden van journalisten en (eind)redacteuren te vergroten. Voor inspiratie putten we uit de Amerikaanse narratieve traditie en de komende tijd richten we ook nadrukkelijk onze blik op Europa en andere continenten. We organiseren verschillende activiteiten zoals de jaarlijkse conferentie, lezingen en workshops. Kijk op www.verhalendejournalistiek.nl voor meer informatie.

Wat houdt de functie in?
Je komt maandelijks samen met de andere bestuursleden om op grote lijnen de activiteiten van de stichting te bespreken. Het bestuur bestaat uit een groep journalisten met een achtergrond in verschillende disciplines en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke visie van de SVJ. Als bestuurslid praat je mee over visie en beleid en fungeer je als klankbord van de programmamaker/coördinator, die de activiteiten van de stichting organiseert. We zijn op zoek naar een penningmeester die toezicht houdt op de financiële gang van zaken.

Wat krijg je ervoor terug?
Het betreft een onbetaalde vrijwilligersfunctie. Als bestuurslid maak je onderdeel uit van een groep enthousiaste, gedreven journalisten, vergroot je je netwerk en krijg je toegang tot de conferentie en alle andere activiteiten van de stichting!

De penningmeester:
• is het aanspreekpunt voor de programmamaker/coördinator m.b.t. financiële zaken
• overlegt met de externe accountant
• werkt samen met de programmamaker/coördinator aan de werving van fondsen
• maakt samen met de programmamaker/coördinator de jaarbegroting
• houdt toezicht op en controleert de financiële administratie en stelt samen met externe accountant de jaarrekening samen
Wie zoeken we?
• Iemand met affiniteit met verhalende journalistiek
• Iemand met financieel/administratieve ervaring
• Iemand die vanaf juni 2019 van start kan gaan

Geïnteresseerd? Stuur je reactie vóór 27 mei naar het bestuur via sollicitatie@verhalendejournalistiek.nl, dan ontmoet het bestuur jou graag voor een kennismaking. Heb je nog vragen en wil je een bestuurslid spreken, mail dan naar Randy Vermeulen (voorzitter): R.Vermeulen@vpro.nl