Algemeen
Art. 1  Door akkoord te gaan met de voorwaarden komt een overeenkomst tot stand tussen jou en de Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ). Deze overeenkomst is van toepassing op alle door jou ingediende teksten en bestanden.
Art. 2  Deelname is uitsluitend voorbehouden aan inwoners van Nederland, Vlaanderen en Suriname.
Art. 3  Alle typen verhalen en onderwerpen zijn toegestaan, zo lang je je houdt aan de Nederlandse wet. De SVJ behoudt zich het recht voor om niet-volledige plannen niet door te sturen naar de voltallige jury.

Auteursrecht
Art. 4  Je behoudt het auteursrecht op je werk.
Art. 5  Je dient geen werk in waarop rechten van derden rusten.
Art. 6 Je bent niet in loondienst voor meer dan 0,5 FTE (bij de media).
Art. 7 Je vrijwaart de SVJ voor aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou ingediende werken. Eventuele juridische kosten, schadeclaims en andere kosten die de SVJ moet maken bij een geschil rondom één of meer door jou ingediende Werken worden door de SVJ op je verhaald.

Overige bepalingen
Art. 8  De SVJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door jou geleden schade.
Art. 9 De SVJ helpt je met de uitwerking van je project door je indien gewenst coaching aan te bieden.
Art. 10 De winnaar verplicht zich om zijn/haar project één keer te presenteren op de jaarlijkse conferentie of bij een andere aangelegenheid. 
Art. 11 De SVJ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen of aanvullingen informeren we je hierover per e-mail. Je kunt binnen 30 dagen na verzending van deze e-mail laten weten niet akkoord te gaan en je inzending verwijderen.

Wedstrijdvoorwaarden
Art. 12  Je bent beschikbaar op de dag van de uitreiking van de beurs, op 8 september 2017, om de beurs in ontvangst te nemen.
Art. 13  Over de uitslag van de Wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
Art. 14  Je geeft onherroepelijke toestemming tot het gebruik van (delen van) het werk ten behoeve van de promotie van de narratieve beurs.
Art. 15 Bij onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende inzendingen van kwalitatief voldoende niveau behoudt de SVJ zich het recht voor geen prijs uit te reiken.

Looptijd en einde van de overeenkomst
Art. 16 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en eindigt als:
a) Je je inzending terugtrekt.
b) Deze overeenkomst kan niet tussentijds door je worden beëindigd met betrekking tot een werk dat je hebt ingediend en is uitgekozen tot winnaar.