Voorwaarden Beurs Verhalende Non-fictie Podcast
Deze beurs wordt uitgereikt voor: het beste verhalende non-fictie podcastplan
Bedrag: € 4000,-

Oproep:
We roepen Nederlandse en Vlaamse makers op om een voorstel voor een verhalende non-fictie podcast in te dienen. De podcast moet journalistiek / documentair van aard zijn en moet sterke verhalende elementen bevatten (scènes, personages, spanningsboog, etc).

Dien je plan in:
•    Maximaal 2 A4-tjes.
•    Geschreven in het Engels (vanwege onze internationale jury).
•    De podcast heeft een overkoepelende spanningsboog. De afleveringen houden verband met elkaar en vertellen samen een verhaal.
•    Je plan gaat in ieder geval in op: onderwerp/thematiek, urgentie, personages, invalshoek, vorm, vertellagen.
•    Je plan gaat ook in op:  beoogd aantal afleveringen, lengte van de afzonderlijke afleveringen.
•    Vertel ons tot slot wat het publiek is waar je je op richt en hoe je hen bereikt. En hoe je de ontwikkeling en voortzetting van je podcast denkt te realiseren (het verdienmodel).
•    Bijlage 1: korte biografie (max 250 woorden) van de maker(s).
•    Bijlage 2: CV van de makers (mag in het Nederlands).
•    Bijlage 3 (optioneel): Geluidsfragment van max 5 minuten (mag in het Nederlands).
•    Inzenden vóór 1 september 2016 om 10:00 uur naar: info@verhalendejournalistiek.nl.

De winnaar krijgt:
•    Een bedrag van € 4.000,- om het plan voor de serie uit te werken, een volwaardige eerste aflevering te maken en een stevig promotie-, distributie- en financieringsplan op te zetten.
•    Hulp van de Stichting Verhalende Journalistiek bij het vermarkten van je podcast: zowel bij het vinden van een publiek als het vinden van sponsoren. Daarnaast biedt de stichting inhoudelijke coaching van een jurylid.

Regels:
–    De beurs is bedoeld voor een maker woonachtig in Nederland of Vlaanderen.
–    De podcast is voor een Nederlandstalig publiek.
–    De podcast is niet al eerder gemaakt.
–    Bestuursleden van Stichting Verhalende Journalistiek en juryleden zijn uitgesloten van deelname.
–    De winnaar maakt een volwaardige eerste aflevering van de podcast, een gedetailleerd plan voor de serie als geheel en een promotie-, distributie- en financieringsplan.
–    De winnaar verplicht zich om binnen twaalf maanden de bovengenoemde resultaten te leveren. (NB De precieze afspraken over het te maken eindproduct kunnen verschillen. Als de productietijd en –kosten van de podcast laag zijn, kan         de      jury besluiten het aantal opgeleverde podcastafleveringen te verhogen.)
–    50% van het bedrag krijgt de maker bij het moment van winnen. De overige 50% als er een product ligt.
–    Alle volledige plannen worden beoordeeld door onze internationale jury onder leiding van Eef Grob.
–    De winnaar is beschikbaar op de dag van de uitreiking op het Oorzakenfestival, op 30 september in De Brakke Grond.
–    Als tegenprestatie geeft de maker op de volgende conferentie (2017) een workshop over het maakproces.
–    De Stichting Verhalende Journalistiek looft deze beurs uit om inzicht te verwerven in wat wel en wat niet werkt om een podcast in Nederland tot een succes te maken. De Stichting heeft het recht om inzichten opgedaan tijdens het maken van deze podcast te delen met andere radio- en podcastmakers, bijvoorbeeld tijdens de conferentie of via een weblog.
–    De jury behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kwaliteit geen beurs uit te reiken.
–    Voor vragen over de beurs en de procedure, bel Femke Awater, 06-39268867.
–    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitspraak van de jury is bindend.
–    Voor iedere narratieve beurs wijst het bestuur in samenspraak met de directeur van de stichting een nieuwe jury aan. De jury opereert onafhankelijk.
–    Kijk hier voor de kleine lettertjes; kijk hier voor de voorwaarden voor alle narratieve beurzen die de Stichting Verhalende Journalistiek uitkeert.

De kleine lettertjes: Reglement Narratieve beurs

Algemeen
•    Art. 1  Door akkoord te gaan met de voorwaarden komt een overeenkomst tot stand tussen jou en de Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ). Deze overeenkomst is van toepassing op alle door jou ingediende teksten en bestanden.
•    Art. 2  Deelname is uitsluitend voorbehouden aan inwoners van Nederland en Vlaanderen.
•    Art. 3  Alle typen verhalen en onderwerpen zijn toegestaan, zo lang je je houdt aan de Nederlandse wet. De SVJ behoudt zich het recht voor om niet-volledige plannen niet door te sturen naar de voltallige jury.

Auteursrecht
•    Art. 4  Je behoudt het auteursrecht op de ingediende werken. Wel gaat de SVJ met jouw podcast proberen om een publiek en adverteerders te vinden.
•    Art. 5  Je dient geen werk in waarop rechten van derden rusten.
•    Art. 6 Je hebt geen contract met een uitgever of een andere organisatie of persoon voor het uitgeven. Mocht je na je aanmelding een uitzendcontract sluiten, dan vragen we je om ons hierover direct te informeren.
•    Art. 7 Je vrijwaart de SVJ voor aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou ingediende werken. Eventuele juridische kosten, schadeclaims en andere kosten die de SVJ moet maken bij een geschil rondom één of meer door jou ingediende Werken worden door de SVJ op je verhaald.

Overige bepalingen
•    Art. 8  De SVJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door jou geleden schade, tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van de SVJ.
•    Art. 9 De SVJ spant zich ertoe in om je podcast zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van een publiek en adverteerders, uiteraard in samenspraak met jou als maker.
•    Art. 10 De SVJ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen of aanvullingen informeren we je hierover per e-mail. Je kunt binnen 30 dagen na verzending van deze e-mail laten weten niet akkoord te gaan en je inzending verwijderen.

Wedstrijdvoorwaarden
•    Art. 11  Je bent beschikbaar op de dag van de uitreiking van de prijs bij de betreffende wedstrijd. Deze kun je vinden op de Website.
•    Art. 12  Over de uitslag van de Wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
•    Art. 13  Je geeft onherroepelijke toestemming tot het gebruik van (delen van) het werk ten behoeve van de promotie van de narratieve beurs.
•    Art. 14 Bij onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende inzendingen van kwalitatief voldoende niveau behoudt de SVJ zich het recht voor geen prijs uit te reiken.

Looptijd en einde van de overeenkomst
•    Art. 15 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en eindigt als:
a) Je je inzending terugtrekt.
b) Je het geldbedrag terugstort wanneer er geen eindproduct komt.
c) Deze overeenkomst kan niet tussentijds door je worden beëindigd met betrekking tot een werk dat je hebt ingediend en is uitgekozen tot winnaar.